Dini Bilgiler

Allahın (c.c.) 99 İsmi ve Anlamları Kisaca – Esmaül Hüsna

Allahın (c.c.) 99 İsmi -Esmaül Hüsna

Allah (c.c)’un birbirinden güzel olan isimlerini bilmek ve öğrenmek gerekir. Esmaü’l- Hüsna, bu güzel adlar için kullanılan tabirdir. Bu yazıda da sizler için Allah’ın 99 adını ve faziletlerini sıraladık. Allah’ın adları ve kısa anlamlarını ezberlemek isteyenler, bu adların Türkçe yazılışını ve okunuşunu merak edenler, tekrarlamak isteyenler için mükemmel bir yazı! İşte, Allah’ın adları, Esmaü’l- Hüsna kısa anlamları…

Allah(C.C.): “Eşi benzeri olmayan, tüm noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan tüm isimlerini kuşatan özel adı. İsimlerin sultanı.”

 

Allahın 99 İsmi ve Anlamları Kisaca
Allahın 99 İsmi ve Anlamları Kisaca

Allahın (c.c.) 99 İsmi ve Anlamları Kısaca – Esmaül Hüsna

 1. Er-Rahmân: “Dünyada tüm mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.
 2. Er-Rahîm: “Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan.”
 3. El-Melik: “Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı sürekli olan.”
 4. El-Kuddûs: “Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan.”
 5. Es-Selâm: “Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran.”
 6. El-Mü’min: “Itimat veren, güvenli kılan, sakınan.”
 7. El-Müheymin: “Her şeyi görüp gözeten.”
 8. El-Azîz: “İzzet sahibi, her şeye galip olan.”
 9. El-Cebbâr: “Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini meydana getiren ve yaptıran.”
 10. El-Mütekebbir: “Büyüklükte eşi, benzeri olmayan.”
 11. El-Hâlık: “Yaratan, yoktan var eden.”
 12. El-Bâri: “Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan.”
 13. El-Musavvir: ”Varlıklara biçim veren.”
 14. El-Gaffâr: “Günahları örten ve fazlaca mağfiret eden.”
 15. El-Kahhâr: “Her şeye, her istediğini meydana getirecek surette, galip ve hakim olan.”
 16. El-Vehhâb: “Karşılıksız hibeler veren, oldukça fazla ihsan eden.”
 17. Er-Rezzâk: “Tüm mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.”
 18. El-Fettâh: “Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. ”
 19. El-Alîm: “Gizli saklı açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen.”
 20. El-Kâbıd: “Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.”
 21. El-Bâsıt: “Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.”
 22. El-Hâfıd: “Dereceleri alçaltan”
 23. Er-Râfi: “Şeref verip yükselten.”
 24. El-Mu’ız: “Dilediğini aziz eden, izzet veren.”
 25. El-Müzil: “Dilediğini zillete düşüren.”
 26. Es-Semi: “Her şeyi en iyi işiten.”
 27. El-Basîr: “Gizli saklı açık, her şeyi en iyi gören.”
 28. El-Hakem: “Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden.”
 29. El-Adl: “Mutlak adil, oldukça adaletli.”
 30. El-Latîf: “Lütuf ve kayra sahibi olan. Tüm incelikleri bilen.”
 31. El-Habîr: “Olmuş olacak her şeyden haberdar.”
 32. El-Halîm: “Cezada, acil etmeyen, yumuşak davranan.”
 33. El-Azîm: “Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.”
 34. El-Gafûr: “Affı, mağfireti bolca.”
 35. Eş-Şekûr: “Azca amele, oldukça sevap veren.”
 36. El-Aliyy: “Yüceler yücesi, oldukça yüce.”
 37. El-Kebîr: “Büyüklükte benzeri yok, pek büyük.”
 38. El-Hafîz: “Her şeyi koruyucu olan.”
 39. El-Mukît: “Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, belirleme eden.”
 40. El-Hasîb: “Kulların hesabını en iyi gören.”
 41. El-Celîl: “Celal ve azamet sahibi olan.”
 42. El-Kerîm: “Keremi, lütuf ve ihsanı bolca, karşılıksız veren, oldukça ikram eden.”
 43. Er-Rakîb: “Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan.”
 44. El-Mucîb: “Duaları, istekleri kabul eden”.
 45. El-Vâsi: “Rahmet, kudret ve bilimsel ile her şeyi ihata eden’”
 46. El-Hakîm: “Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.”
 47. El-Vedûd: “Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan.”
 48. El-Mecîd: “Her türlü övgüye layık bulunan.”
 49. El-Bâis: “Ölüleri dirilten.”
 50. Eş-Şehîd: “Daima her yerde hazır ve nazır olan.”
 51. El-Hakk: “Varlığı asla değişmeden duran. Mevcud, hakkı ortaya çıkaran.”
 52. El-Vekîl: “Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.”
 53. El-Kaviyy: “Kudreti en üstün ve asla azalmaz.”
 54. El-Metîn: “Kuvvet ve kudret deposu, pek kuvvetli.”
 55. El-Veliyy: “İnananların dostu, onları sevip yardım eden.”
 56. El-Hamîd: “Her türlü hamd ve senaya layık olan.”
 57. El-Muhsî: “Yarattığı ve yaratacağı tüm varlıkların sayısını bilen.”
 58. El-Mübdi: “Maddesiz, örneksiz yaratan.”
 59. El-Muîd: ”Yarattıklarını yok edip, sonrasında yeniden diriltecek olan.”
 60. El-Muhyî: “İhya eden, dirilten, can veren.”
 61. El-Mümît: “Her canlıya ölümü tattıran.”
 62. El-Hayy: “öncesiz ve sonsuz yaşam sahibi.”
 63. El-Kayyûm: ‘Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan.”
 64. El-Vâcid: “Kendisinden hiçbir şey gizli saklı kalmayan, istediğini, istediği zaman gören.”
 65. El-Macîd: “Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bolca olan.”
 66. El-Vâhid: “Zat, ödat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.”
 67. Es-Samed: “Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her insanın muhtaç olduğu.”
 68. El-Kâdir: “Dilediğini dilediği benzer biçimde yaratmaya muktedir olan.”
 69. El-Muktedir: “Dilediği benzer biçimde tutum eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi.”
 70. El-Mukaddim: “Dilediğini, öne alan, yükselten.”
 71. El-Muahhir: “Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan.”
 72. El-Evvel: “öncesiz olan, varlığının başlangıcı olmayan.”
 73. El-Âhir: “Sonsuz olan, varlığının sonu olmayan.”
 74. El-Zâhir: “Varlığı açık, aşikar olan, kati delillerle bilinen. ”
 75. El-Bâtın: “Akılların algı edemeyeceği, yüceliği gizli saklı olan. ”
 76. El-Vâlî: “Tüm kainatı idare eden.”
 77. El-Müteâlî: “Son derece yüce olan.”
 78. El-Berr: “İyilik ve ihsanı bolca, iyilik ve kayra deposu.”
 79. Et-Tevvâb: “Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan.”
 80. El-Müntekim: “Zalimlerin cezasını veren, intikam alan.”
 81. El-Afüvv: “Affı fazlaca olan, günahları affetmeyi seven.”
 82. Er-Raûf: “Çok merhametli, pek şefkatli.”
 83. Mâlik-ül Mülk: “Mülkün, her varlığın sahibi.”
 84. Zül-Celâli vel ikrâm: “Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi.”
 85. El-Muksit: “Her işi birbirine uygun icra eden.”
 86. El-Câmi: “Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan.”
 87. El-Ganiyy: “Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan.”
 88. El-Mugnî: “Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, varlıklı eden.”
 89. El-Mâni: “Dilemediği şeye engel olan, engellemiş olan.”
 90. Ed-Dârr: “Elem, zarar verenleri yaratan.”
 91. En-Nâfi: “Fayda veren şeyleri yaratan.”
 92. En-Nûr: “Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren.”
 93. El-Hâdî: “Hidayet veren.”
 94. El-Bedî: “Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, benzeri olmayan yaratan.”
 95. El-Bâkî: ”Varlığının sonu olmayan, sonsuz olan.”
 96. El-Vâris: “Her şeyin aslolan sahibi olan.”
 97. Er-Reşîd: “İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.  ”
 98. Es-Sabûr: “Ceza vermede acele etmeyen.”
Puan Ver

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu