Faydalı Bilgiler

Online Müzeleri Gezin – Sanal Müzeler Listesi

Online Müzelerin Gezin – Sanal Müzeler Listesi,Türkiye’deki sanal müzeler

Merhaba sizlere Online olarak ziyaret edebileceğiniz müze ve sanat galerisi listesini paylaşıyorum Türkiye Cumhuriyetinde  Covid-19 virüsün çogalmasını  önlemek amacıyla millet  evlerinden dışarı çıkmak istemiyor Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, evlerde bulunan İnsanların  online olarak gezebilmesi için bir çok müzeyi müzeleri internet  üzerinden 3D olarak  görüntülemeye başladı. İşte online olarak gezebileceğiniz birbirinden güzel müzeler

Türkiye’deki Sanal Müzeler

Online Müzelerin Gezin – Sanal Müzeler Listesi,Türkiye’deki sanal müzeler

Kurtuluş Savaşı Müzesi-Ankara

Türkiye Cumhuriyeti  Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1920 tarihinde açılmasına karar verildiğinde, Ankara’da Meclisin toplanabilmesi için gerekli büyüklük ve donanıma sahip bir binanın bulunmadığı görülmüştür. Bu şartlar altında, inşası yarım kalan İttihat ve Terakki Fırkası Kulüp Binası’nın Meclis Binası olarak kullanılmasına karar verilerek binanın onarılması ve tamamlanması görevi de (sonradan birinci  Dönem Bursa Mebusu olan) Necati Bey’e verilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılını Kutlama Programı” çerçevesinde, Tc Kültür Bakanlığı tarafından yapılan yenileme çalışmaları sonucu 23 Nisan 1981 tarihinde “Kurtuluş Savaşı Müzesi” adıyla ziyaretlere açılan müze günümüzde Türkiye Büyük Millet Meclisi  Başkanlığı bünyesinde hizmet vermektedir.

Kurtuluş Savaşı Müzesi-Ankara Müzesini Gez

Cumhuriyet Müzesi-Ankara

Cumhuriyet Müzesi ya da II. TBMM binası 1923 yılında Mimar Vedat Tek tarafından Cumhuriyet Halk Fırkası toplantı yeri olarak tasarlanmış bodrum üzerine iki kat olarak kesme taştan inşa edilmiştir. Ancak o dönem I.Türkiye Büyük Millet Meclisi  binası yeterli gelmeyince meclis binası olarak düzenlenmiş ve 18 Ekim 1924 tarihinde hizmete açılmıştır.  Yapılan Bina; Türk Siyasi tarihinde önemli yeri olan II. Türkiye Büyük Millet Meclisi , 1924-1960 yıllarında Mustafa Kemal  Atatürk ilke ve devrimlerinin gerçekleştirilmesi, önemli yasaların çıkarılması, uluslararası anlaşmaların imzalanması ve çok partili sisteme geçiş gibi Türkiye siyasi tarihinin önemli olaylara tanıklık etmiştir.

Cumhuriyet Müzesi-Ankara Canlı Gez

Efes Müzesi-İzmir

Efes, Anadolu’nun batı kıyısında, bugünkü İzmir ilinin Selçuk ilçesi sınırları içerisinde bulunan, daha sonra önemli bir Roma kenti olan antik bir Yunan kentiydi. Klasik Yunan döneminde İyonya’nın on iki şehrinden biriydi

Gerçekleştirilen kültürel faaliyetler ve ziyaretçi kapasitesiyle Ülkrmizde Bulunan  en önemli müzeleri arasında bulunan Efes Müzesi’nde en çok ilgi çeken eserler arasında Efes Artemis heykeli, yunuslu Eros, tavşanlı Eros, Eros başı, Priapos heykeli, mermer Artemis heykeli, Mısırlı rahip heykeli, İsis heykeli, çeşitli mitolojik tanrı heykelleri ve Sokrates başı bulunuyor.

Efes Müzesi-İzmir Canlı Gez

Troya Müzesi-Çanakkale

Troya Müzesi  Çanakkale Merkez İlçesine Baglı , Tevfikiye Mahallesi bulunmaktadır.  Müze, yaklaşık 90.000 m kare ’lik büyüklüğe sahip olan parsel içerisinde 12.765 m² kapalı alanlı müze teşhir, depolama, idari birimler, sosyal donatı mahalleri ile 37.250 m kare  açık teşhir, peyzaj ve ziyaret alanlarından oluşmaktadır.

Müze zemin artı 3  kattan oluşmaktadır. Ziyaretçi her teşhir katına rampadan çıkarak ulaşabilmektedir. Müzenin teşhir alanlarına çıkılan rampanın toplam uzunluğu ise yaklaşık 480 metredir. Troya Müzesi’nde; Homeros’un İlyada Destanı ile tarihe geçmiş Troas Bölgesi’nde iz bırakan Troya ve kültürlerinin yaşamı ve arkeolojik tarihi, kazılardan çıkan eserler aracılığıyla anlatılmaktadır. Ziyaretçiler müzeyi gezerken yedi başlığa bölünmüş bir hikâyeyi takip etmektedirler:

Troya Müzesi-Çanakkale Canlı Gez

Anadolu Medeniyetler Müzesi-Ankara

Mahmut Paşa Bedesteni’nin Fatih dönemi baş vezirlerinden Mahmut Paşa tarafından 1464-1471 yılları arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Kurşunlu Han’ın ise Fatih dönemi baş vezirlerinden Mehmet Paşa’nın İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki imaretine vakıf olarak yaptırılmıştır.1881 yılındaki yangından sonra terk edilen her iki yapı daha sonra Atatürk’ün isteği ile Anadolu’dan toplanan eserleri sergilemek amacıyla uzun yıllar süren yenileme çalışmaları sonucunda müzeye dönüştürülmüştür.

Anadolu Medeniyetler Müzesi-Ankara Canlı Gez

Gazi Müzesi-Samsun

Mustafa Kemal Paşa’nın Mıntıka Palas Oteli’ne yerleşmesiyle ilgili olarak yapılan hazırlıkları o dönemde Canik Livası Muhasebe-i Hususiye Müdürü olan Osman (Atlı) Bey şöyle anlatıyor:

“Ben o zaman Samsun Muhasebe-i Hususiye Müdürü idim. Bir akşam Mutasarrıf Ethem Bey beni evine çağırttı.

“İstanbul’dan bir Paşa başkanlığında bir teftiş kurulu hareket etmiş. On sekizinde burada olacaklarmış. Birkaç gün kalacağı için kendisine ve maiyetine bir yer hazırlayalım. Bunu İstanbul’dan Dâhiliye Nezareti bize bildirdi. Zaman da malum… Kimseden fedakârlık istemeyeceğimize göre meseleyi aramızda halletmeliyiz. Umudum sizde. Yarın sabahtan itibaren bu işle meşgul olunuz” dedi.

Gece bir hayli düşündüm. Hemen aklıma evimin yanında bulunan boş durumdaki Mıntıka Palas Oteli geldi. Ertesi sabah binanın sahibiyle anlaşıp oteli açtırdım. Askeri hastaneden karyola, evden ve komşulardan yatak ve yorgan getirttim. Daireden masa, sandalye, yazı takımı gibi eşyayı da getirterek odaları, salonu, mutfağı donattık.”

12 Haziran 1926 tarihinde bu bina Samsun halkı adına Mustafa Kemal Paşa’ya armağan edilmiştir. Atatürk’ün ölümünden sonra önce kız kardeşi Makbule Atadan’a geçmiş 1939 yılında ise 19 Mayıs Halk Müzesi yapılmak üzere Samsun Belediyesi’nin sorumluluğuna teslim edilmiştir. Üst katı müzeye dönüştürülen binanın alt katı 1985-1995 yılları arasında Oda Tiyatrosu olarak hizmet vermiştir. 1997 yılına kadar Samsun Belediyesi sorumluluğunda kalan bina bu tarihten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilerek gerekli düzenlemeler ve onarımlar yapıldıktan sonra 8 Kasım 1998 tarihinden itibaren Samsun Gazi Müzesi olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Gazi Müzesi-Samsun Canlı Gez

Göbeklitepe Örenyeri-Şanlıurfa

Göbeklitepede 1995 yılında baslayan arkeolojik kazılar Neolitik dönemde  yaşandıgı  bilinen ve insalık tarihinin dönüm noktaları olan bazı degişim ve dönüşümlerin ele alınmasının  Gerçekleştirmiştir.Yerleşik yaşamın yaygınlaştıgı ve tarim ve hayvancılıgın basladıgı Neolitik dönem göbekli tepenin keşfinden önce İnsanların Özellikle  İnsanların özellikle geçimleri,beslenme biçimleri ve alet teknolojilerindeki değişikliklerle tanımlanmaktaydı. Göbeklitepe’de ortaya çıkarılan anıtsal yapılar ve gelişkin sembolizm, Neolitik dönemde sadece beslenme ve teknoloji bakımından değil, aynı zamanda ‘manevi’ bakımdan da önemli gelişmeler olduğunu ortaya koymuştur.

Göbeklitepe Örenyeri-Şanlıurfa Canli Gez

Etnoğrafya Müzesi-Ankara

Ankara Etnografya Müzesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının ardından Anıtkabir henüz inşaat halinde iken 1930-1953 yıllarında Kemal Atatürk’ün istirahatgahı olan, Anıtkabir inşaatının tamamlanmasının ardından ise Anadolu’nun çeşitli yerlerinden getirtilen tarihi kalıntıların ve parçaların sergilendiği ve halkın hizmetine sunulduğu ilk devlet müzesidir Ankara Etnografya Müzesi.

Ankara Etnografya Müzesi Canli Gez

Antalya Müzesi-Antalya

Antalya Müzesi, 1922 yılında öğretmen Süleyman Fikri Erten tarafından Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra bölgeye gelen işgal güçlerinin yağmasından kurtarılan eserlerin korunması amacıyla kurulmuştur. … Bölgede çok sayıda kurtarma kazısı ve örenyeri çevre düzenleme çalışmaları Antalya Müzesi’nce yürütülmektedir.

Antalya Müzesi-Antalya Canlı Gez

Boğazköy Müzesi-Çorum

Çorumda Bulunan Boğazköy Müzesi Çorum’un 82 km. güneybatısındaki Boğazkale ilçe merkezinde hizmet veren; ağırlıklı olarak Hitit dönemine ait eserlerin sergilendiği müze.

Boğazköy Müzesi-Çorum Canlı Gez

Arkeoloji Müzesi-Gaziantep

Gaziantep’te Arkeloji  ilk müze 1944 yıllarında Halkevi’nde hizmete girmiş, İlerleyen zamanlarda İse Mehmet Paşa Camii’ne, 1969 yılında ise inşaatı biten Arkeoloji Müzesi’ne taşınmıştır.

Zaman zaman değişen teşhir vitrinleriyle yaklaşık 42 yıl süresince Gaziantep ve çevresinin taşınabilir kültür varlıkları ziyaretçilere Açılmıştır. Gaziantep Arkeoloji Müzesi 3500 m2’lik Kullanım alanına sahiptir. Gaziantep İli ve çevresinin kronolojisiyle ilgisi 1752 adet eser Bulunmaktadir.

Arkeoloji Müzesi-Gaziantep Canlı Gez

Zeugma Müzesi-Gaziantep

Belkıs/Zeugma’yı Anadolu’daki pek çok antik kent içinde ön plana çıkaran bir çok özellik bulunuyor. Bu özelliklerden birisi kendine has özellikler taşıyan heykeltraşlık ekolüdür.Belkıs/Zeugma’da ele geçirilen heykeller, kabartmalar ve mezar stellerinde kendini gösteren bu ekole ait pek çok örneği Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli müzelerinde görmek mümkün.

Zeugma Müzesi-Gaziantep Canlı Gez

Çorum Müzesi-Çorum

Çorum müzesi Etnografya salonu, Türk sanatının Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden günümüze kadar devam eden örneklerinin sergilendiği bir bölümdür. Bu salonda Çorum’a özgü bakırcılık, leblebicilik ve kahvehane kültürünü yansıtan üç ayrı dükkân çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak canlandırılmıştır. Binanın Tarihçesi H. 1326 (M.1908) yılında inşaatına başlanan, H.1332 (M.1914) yılında tamamlanan bina Hastahane olarak yapılmıştır. Yapıda bulunan kitabede: “1332 Kanunu Evvel 1335 Sefer 21 Emraz-ı Umumiye Hasta hanesi Çorum Sancağının hakimiyetinden ahalisinin ve Evkaf-ı Hümayun nezareti celilesinin izmar ve muavenetiyle inşa olunmuştur” yazılıdır. Yapı daha sonra Ziraat Mektebi, Sanat Okulu, Ticaret Lisesi, Makine Meslek Yüksek Okulu ve Atatürk Lisesi olarak kullanılmış, 1986 yılında ise Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Kültür Bakanlığı’na devredilmiştir.

Çorum Müzesi-Çorum Canlı Gez

Şanlıurfa Müzesi-Şanlıurfa

Şanlıurfa, “Mozaikler Şehri”dir. İl genelinde, bir müzeye sığmayacak kadar, mozaik potansiyeli vardır. Şanlıurfa ilinde şimdiye kadar 100 den fazla mozaik keşfedilmiştir. ŞanlıUrfa’ya ait mozaiklerin bir kısmı kayıp, bir kısmı meraklı kişilerin koleksiyonunda, kayda geçenler ise Şanlıurfa ve İstanbul Ayasofya Müzelerinde sergilenmektedir.

Şanlıurfa Müzesi-Şanlıurfa Canlı Gez

Adana Müzesi-Adana

Adana Müzesinde Tarsus Gözlükule, Mersin Yumuktepe, Misis, Karatepe, Soğuksutepe, vb. höyük ve iskân yerlerinde yapılan arkeolojik kazılarda çıkan eserler ile Adana ve çevresinden derlenen eserler bulunmaktadır. Prehistorik dönem eserleri, Hitit, Asur, Fenike, Frig, Arkaik, Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait heykel, kitabe, lahit, stel, mimari parçalar gibi taş eserler, pişmiş topraktan yapılmış çanak çömlek, çeşitli kaplar, silindir ve damga mühürler, sikkeler ve diğer arkeolojik buluntular yer almaktadır.

Adana Müzesi-Adana Canlı Gez

Arkeoloji Müzesi-Hatay

1932-1939 yıllarında Princeton Üniversitesi’nin yaptığı araştırmalarla müzenin esas zenginliğini oluşturan mozaikler ortaya çıkartılmıştır. Bu zenginlikler, merkezi Antakya’da olmak üzere Harbiye, Narlıca, Güzelburç, Samandağ ve çevresinde yapılan kazılar sonucu çıkartılan ve koleksiyonu tamamlayan mozaiklerdir.

Arkeoloji Müzesi-Hatay Canlı Gez

Puan Ver

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu