Faydalı Bilgiler

Bu Duayı Okudum Beni Aradı

Bu Duayı Okudum Beni Aradı, 1 Saat içerisinde aratan Dua olarak bilinen bu dua, küs olunan kişi tarafından aranmanızı sağlayacak olan bu duayı okumanızı sağlatabilecektir. Aşağıda yer alan duaları okuduktan sonra; “Bu duayı okudum beni aradı” lafını çok kez tekrar etmeniz mümkün olabilecektir.

Hacet Duası

Bu dua sayesinde, sizler tarafından sevmiş olduğunuz kişiyi kısa sürede sizlere getirecek ya da sizleri aramasını sağlayacak bir dua olarak bilinmektedir. Bu dua söylendikten ve uzun süre okunduktan sonra başarılı sonuca ulaşmış olacaksınız.

Hacet Duası Okunuşu

Lâ ilâhe illallâhu’l-halîmül-kerîm. Sübhâne rabbi’l-arşi’l-‘azîmi’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-‘âlemîn. Es’elüke mûcibâti rahmetike ve ‘azâime mağfiratike ve’l-ğanîmete min külli birrin ve’s-selâmete min külli ismin. Lâ tedağ lî zenben illâ ğafertehû velâ hemmen illâ ferractehû velâ hâceten hiye leke ridan illâ kadaytehâ yâ erhame’r-râhimîn.

Hacet Duası Anlamı

“Kerim ve Halîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur.

Yüce Arş’ın Rabbi olan Allah, her türlü noksanlıktan münezzehtir. Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun.

Allah’ım! Rahmetini gerektiren şeyleri, kesin affını, her iyiliği elde etmeyi, her günahtan uzak olmayı senden dilerim.

Ey merhametlilerin en merhametlisi! Affetmediğin hiçbir günah, feraha çevirmediğin hiçbir tasa, senin razı olduğun şeylerden karşılamadığın hiçbir ihtiyaç ile beni baş başa bırakma.

bu duayı okudum beni aradı
bu duayı okudum beni aradı

Miftahul Cennet Duası

Bismillahirrahmanirrahiym

Ve ilahüküm ilahün vahıd

la ilahe illa hüver rahmanür rahiym

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah

Ve kul rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatiyni ve euzü bike rabbi en yahdurun

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah

Kul rabbi enzilni münzelen mübaraken ve ente hayrul münzilin

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah

Rabbic’alni mükıymes salati ve min zürriyeti rabbena ve tekabbel düa’

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah muhammedün rasulüllah

Rabbena tekabbel minna inneke entes semiy’ul alim

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah

Rabbena heb lena min ezvacina ve zürrriyyatina kurrate a’yünin vec’alna lil müttekıyne imama

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah

Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah

Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna le nekunenne minel haşirin

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah

Rabbena etmim lena nurana vağfir lena inneke ala külli şey’in kadir

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah

Rabbena efrığ aleyna hayran ve teveffena müslimin

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah

Rabbenağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah

Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrül varisin

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah

Rabbenağfir lena ve li ıhvaninellezine sebekuna bil iman

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah

Rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğarama

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah

Ve kul rabbirhamhüma kema rabbeyani sağıyra

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah

Fe se yekfikehümüllahü ve hüves semiy’ul alim

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah

Ya hayyü ya kayyumü ya zel celali vel ikram

Bi rahmetike ya erhamer rahimiyn

Faruk Çelikkol

Ankara'da dünyaya geldim. Yıllardır haber,blog sitelerinde editörlük yapmaktayım. Gncbilgi.com'un ilk kurulduğu günden bu yana haber editörlüğünü yaparak, en doğru bilgileri aktarmaya çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu