Faydalı Bilgiler

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Davası Mahkeme

Anlamalı boşanma protokolü; anlaşmalı ve çekişmeli olarak görülen boşanma davalarının anlaşmalı boşanma kısmında düzenlenmesi gereken ve yine anlaşmalı boşanma protokolü ile eşlerin boşanma yönündeki iradelerini ifade eden ve boşanmanın feri neticelerinde eşlerin mutabık kaldığının altını çizen belgedir. Boşanma, eşlerin evlilik birliğini sonlandırmak istediklerinde ortaya çıkan bir durumdur. Taraflar ayrılmaya karar verdiklerinde bunu serbestçe yapamamaktadırlar.

Kanun koyucu aile birliğinin önemi sebebi ile evlenirken karışmadığı kişi iradesine ayrılık söz konusu olduğunda müdahale etme hakkını kendisinde bulmaktadır. Boşanma davaları anlaşmalı ya da çekişmeli olarak görülebilmektedir. Anlaşmalı bir dava sürecinde anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmalıdır. Ve hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolü belirsiz ifadelerden uzak, oldukça net ve muntazam nitelikte hazırlanmalıdır. Bu sayede boşanma davası çok daha az sürer ve taraflara olan yıpratıcı etkisi minimuma iner.

  • Çekişmeli davalar süre bakımından daha uzun ve yıpratıcı sonuçları olan davalardır. Bunun yanı sıra anlaşmalı davaların kısa sürede sonuçlanması mümkün. İstenilen sonuçların elde edilebilmesi için anlaşmalı boşanma davası avukatı aracılığı ile temsil edilmek kişi haklarının korunması açısından gereklidir.

Bu tür davalarda hukuki şartların sağlanması zorunludur. Hukuki koşullardan biri ise evlilik birliğinin bir yıldır sürüyor olmasıdır. Tarafların mahkeme sırasında özgür bir şekilde irade beyanı yapması da gereklidir. u sırada bir baskı altında bulunmadıklarına dair kanaat oluşması gerekir. Hâkim tarafından bu konu özellikle dikkate alınır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Mahkeme

Anlaşmalı olarak uygulanması planlanan boşanma davasının Aile Mahkemesi’ne müracaat edilmek sureti ile açılabilmesi mümkün olur. Anlaşmalı boşanma davası mahkeme söz konusu olduğunda Aile Mahkemesi’nin olmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri görev yapar. Anlaşmalı boşanma davası yetkili mahkeme ise eşlerin ikamet ettikleri yer mahkemesi olur.

  • Anlaşmalı boşanma davalarında eşler çeşitli konular üzerinde fikir birliğine varır. Bu konular velayet, nafaka ya da mal paylaşımı gibi birçok şeyi kapsar. Bunun yanı sıra mahkeme masrafları ya da avukat ücreti gibi detaylar da protokol ile açıklığa kavuşturulur.
  • Protokolde yer alması gereken bilgiler net olarak ifade edilmelidir. Aksi durumda ileride karşılaşılabilecek anlaşmazlıkların önlenmesi mümkün olmamaktadır. Bundan dolayı da anlaşmalı boşanma davası avukatı vasıtası ile hukuki danışmanlık alınması gerekli olur.

Dava açılmadan önce hazırlanan anlaşmalı boşanma davası dilekçesi mahkemeye sunulur. Ayrıca mahkeme harçlarının hukuk tevzi bürosuna yatırılması gereklidir. Mahkeme günü ve saati taraflara tebliğ edildiğinde eşlerin aynı anda mahkemede bulunması zorunludur.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanmalıdır?

Boşanma davası açılacağı zaman tarafların aralarında bir anlaşma sağlaması durumunda hukuki süreç daha hızlı ilerleyebilmektedir. Bundan dolayı da anlaşma protokolü hazırlanarak mahkemenin kısa sürede sonuçlandırılması istenebilir. Anlaşmalı boşanma protokolü nasıl hazırlanmalıdır? Araştırılırken bunun için anlaşmalı boşanma davası avukatı aracılığı ile temsil edilmek sürecin doğru yönetilmesine imkân tanır.

Hukuki danışmanlık alındığında protokolün kanunlara uygun olarak hazırlanması hâkim tarafından kabul edilmesini kolaylaştıracak bir durumdur. Bundan dolayı da profesyonel olarak hizmet veren avukatlara danışılması önerilir.

Dava ile ilgili olarak evlilik birliğinin en az bir yıldır sürüyor olması koşulu aranırken tarafların irade beyanı etmesi de istenir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davaları açılacağı zaman bir dilekçe ile birlikte Aile Mahkemesi’ne başvuru yapılması gerekir. Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır? Merak edildiğinde ise eşlerin asgari müştereklerde buluştuğu bu davalarda anlaşmalı boşanma davası dilekçesi hazırlanması gerekmektedir.

Bu dilekçe mahkemeye sunulduktan sonra hukuk tevzi bürosuna da gerekli harçların ve mahkeme masraflarının yatırılması zorunludur. Davanın açılmasının ardından ise taraflara mahkeme günü tebliğ edilir.

  • Dava açılırken dilekçe ile birlikte anlaşmalı boşanma protokolü de hazırlanarak mahkemeye sunulur. Eşlerin bu protokolü sözlü olarak da hâkime beyan etmeleri mümkün. Yazılı bir belge ile müracaat etmek daha sağlıklı sonuçlar elde edebilmek açısından önemlidir.

Bundan dolayı da Aile Mahkemesi’ne sunulacak olan dilekçeye ek olarak anlaşma protokolü de yer alır. Dava açabilmek için hukuki şartların da sağlanması gerekir. Hukuki koşullardan biri de en az bir yıldır evlilik birliğinin sürüyor olmasıdır.

Ayrıca tarafların hâkim karşısında özgür iradeleri ile kendilerini ifade etmeleri de gerekir. Bundan dolayı da yazılı olarak hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolüne ek olarak eşler hâkim tarafından da dinlenir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Yetkili Mahkeme

Boşanma davaları anlaşmalı ya da çekişmeli olarak görülebilen dava türlerdir. Anlaşmalı boşanma davası yetkili mahkeme söz konusu olduğunda eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesine başvurmak gerekmektedir.

  • Anlaşmalı boşanma davası görevli mahkeme ise Aile Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme olarak eşlerin davadan önce son kez altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesine de başvuru yapılabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davaları yıpratıcı olmamaları ile dikkat çeker. Eşlerin anlaşarak başvuru yapmaları sebebi ile kısa sürede sonuçlanabilen bu davalar. İstenilen sonuçların elde edilebilmesi için avukatla temsil edilmek önerilen bir durumdur.

Anlaşmalı Boşanma Davası Protokolü

Boşanma davası açılacağı zaman eşlerin karşılıklı olarak anlaşması durumunda sürecin daha hızlı ilerlemesi mümkün olur. Anlaşmalı boşanma davası protokolü bir avukat aracılığı ile hazırlandığında daha etkili sonuçlar elde edilebilmesi mümkün olurken davanın seyri açısından da bu durum önerilmektedir.

  • Protokolde yer alan bilgiler arasında tarafların kimlik ve adres bilgileri ilk sırada yer alır. Ayrıca tarafların imzalarının da belgede yer alması zorunludur. Bunun yanı sıra varsa kanuni temsilcilere de protokolde yer verilir.
  • Anlaşmalı boşanma protokolünün net olması ve tüm detayları içermesi ilerde oluşabilecek anlaşmazlıkların önlenmesi açısından gereklidir. Bundan dolayı da çocukların durumu, nafakanın belirlenmesi, mal paylaşımı gibi birçok konunun açıklığa kavuşturulması gerekir.
  • Velayeti almayan tarafın çocuklar ile olan kişisel ilişkisi de dikkate alınan konular arasında yer alır. Bunun yanı sıra mahkeme masrafları ya da avukatlık ücreti gibi konular da anlaşma protokolünde yer alan bilgiler arasındadır.
  • Protokol hukuka uygun bir şekilde hazırlandığında hâkim tarafından kabul edilmesi de mümkün olur. Bazı durumlarda hâkim tavsiye niteliğinde önerilerde bulunabilir ve protokolde düzenleme isteyebilir. Tarafların kabul etmesi durumunda da bu öneriler uygulanır
  • Çocukların üstün yararı bu tür protokollerde özellikle dikkate alınan bir durumdur. Bundan dolayı da hazırlanırken eş ve çocukların adil bir şekilde haklarının korunması gerekir. Hâkim protokolü bizzat inceleyecek olan kişidir.

Hâkim eşlerin sözlü olarak da dinlenmesini ister. Bundan dolayı da yazılı protokolün yanı sıra eşlerin özgür bir şekilde baskı altında olmadan düşüncelerini bildirmesi istenir. Anlaşmalı boşanma kişilerin karşılıklı olarak iradesine bağlı olarak gerçekleşen bir durumdur.

Çekişmeli boşanma davalarının yıpratıcı etkileri göz önüne alındığında anlaşmalı davalarda bu tür bir etkiden söz etmek mümkün olmamaktadır. Bundan dolayı da anlaşmalı olarak ayrılmak isteyen çiftlerin daha kısa sürede bunu gerçekleştirmesi mümkün olur.

Kaynak: https://leventsamgar.com/anlasmali-bosanma-davasi-nedir/

GNC Bilgi

GNCBilgi.com'un ilk ve yönetici yazarı olan GNC Bilgi adlı yazar, GNCBilgi.com içerisindeki tüm kategorilerde içerik oluşturmakla beraber tüm site yönetiminden sorumludur.GNCBilgi, birden fazla kategoride doğru, tarafsız ve nesnel bilgiyi son ziyaretçiye ulaştırabilmek için çaba sarf eder. GNCBilgi'nin ilk ve tüm yetkiye sahip olan GNC Bilgi adlı yazarıysa GNCBilgi.com içerisindeki tüm kategorilerde en nesnel, özgün ve doğru bilgiyi aktarmakla görevlidir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu