Dini Bilgiler

Mahkemenin İyi Sonuçlanması İçin Okunacak Dua (Denenmiş)

denenmiş mahkeme duası

Mahkemenin İyi Sonuçlanması İçin Okunacak Dua; Mahkemeye gitmeden 24 saat önce 1901 kere okunacak dua:Bismillahirrahmanirrahim.ferdün hayyün kayyûmun hakemun adlun kuddusun asa rabbuna en yubdi lena hayra.”

1461 Kez okunabilecek dua

Wallahi galibun ala emrihi

Mahkemenin iyi sonuçlanması için okunacak dua herhangi bir konuda mahkemelik olan kimse eğer haklı ise aşağıdaki Ayeti 6666 defa okursa sonucu pozitif yönde olacaktır inşallah.

Vallahü galibün ala emrihi vela kinne ekserennasi la ya’lemmün

Mahkemenin iyi sonuçlanması için okunacak dua herhangi bir davasını lehine çözdürmek isteyen insanlar, dua ile bu işin hayırlarla çözülmesine katkı sağlayabilirler.  Mahkemede davanın lehinize sonuçlanması için edilmesi tavsiye olunan dua şöyle: “Yuhikku’l-hakka bi kelimatihi ve yaktaa dabiral’l-kafirin” [Enfal 8/7]

 “Allah, kelimeleriyle hakkı açığa çıkarır ve haksızların ipini keser” (Bu ayet 1950 kere tekrarlanır)

Diğer dua:

 “El-Hükmü lillah-l-aliyyul-kebir

 “Hüküm Yüce ve Büyük Allah’a Aittir.” (1537 kere tekrarlanır)

Haklı olduğu bariz olanların okuması gereken dua Yusuf suresi 21. ayet 6666 kere okunur.

Mahkemenin İyi Sonuçlanması İçin Okunacak Dua

we kalellezişterahu min mısra limraetihi ekrimi mesvahu asa en yenfeana ev nettehizehu veleda, ve kezalike mekkenna li yûsufe fil ardı ve li nuallimehu min te’vilil ehadis, vallahu galibun ala emrihi ve lakinne ekseren nasi la ya’lemun.

Mısır’da onu satın alan kişi, hanımına şöyle dedi: “Onun yerleşeceği yeri, özenle hazırla!!! Belki bize faydası olur veya olabilir ki onu evlat ediniriz.” Ve işte böylece ona hadiselerin tevilini öğretelim diye Yusuf’u yeryüzünde yerleştirdik. Ve Allah, emrinde galip olandır. Ve lakin insanların çoğu bilmezler.”

Mahkemeyi Kazanmak İçin Hangi Esma Okunur?

Mahkeme süreci, herhangi bir bireyin hayatında stresli bir deneyim olabilir. Bu süreçte, birçok kişi haklarını savunmak için elinden geleni yapar. Ancak, bazen bu yeterli olmayabilir. İşte bu durumda, Allah’ın isimleri ve duaları, mahkemeyi kazanmak için yardımcı olabilir.

Mahkemeyi Kazanmak Icin Hangi Esma Okunur
Mahkemeyi Kazanmak Icin Hangi Esma Okunur

El-Vedud, “sevgi dolu olan” anlamına gelir. Bu isim, birçok dua ve zikirde yer alır. Mahkeme sürecinde, El-Vedud’un ismi okunarak, hakimlerin kalplerinde sevgi ve merhamet uyandırılabilir.

El-Hakim, “hakim olan” anlamına gelir. Bu isim, mahkeme sürecinde adaletin yerini bulması için okunabilir. Ayrıca, El-Hakim’in ismi okunarak, hakimlerin doğru kararlar vermesi için dua edilebilir.

El-Fettah, “her şeyi açan” anlamına gelir. Bu isim, mahkeme sürecinde açılan davaların sonuçlanması için okunabilir. Ayrıca, El-Fettah’ın ismi okunarak, mahkemelerin kapılarının açılması için dua edilebilir.

El-Müheymin, “koruyan” anlamına gelir. Bu isim, mahkeme sürecinde kişinin korunması için okunabilir. Ayrıca, El-Müheymin’in ismi okunarak, kişinin haklarının korunması için dua edilebilir.

El-Basit, “genişleten” anlamına gelir. Bu isim, mahkeme sürecinde kişinin sıkıntılarının hafifletilmesi için okunabilir. Ayrıca, El-Basit’in ismi okunarak, kişinin zihninin açılması ve doğru kararlar vermesi için dua edilebilir.

El-Kerim, “cömert” anlamına gelir. Bu isim, mahkeme sürecinde kişinin haklarının verilmesi için okunabilir. Ayrıca, El-Kerim’in ismi okunarak, kişinin mahkemede cömert davranılmasını ve adaletin yerini bulmasını sağlamak için dua edilebilir.

Denenmiş Mahkeme Duası

Yusuf suresi 21. Ayeti 6666 yaklaşık olarak okunmalıdır. Yusuf Suresi 21. Ayetinin Okunuşuna bakalım;

‘’ Ve kalellezişterahü mim mısra limraetihı ekrimı mesvahü asa ey yenfeana ev nettehızehu veleda ve kezalike mekkenna li yusüfe fil erdı ve li nuallimehu min te’vılil ehdıs vallahü ğalibün ala emrihı ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun ‘’
Denenmiş Mahkeme Duası

Bu dua birçok kişi tarafından denenmiş ve sonuca ulaşılmıştır. Yüce Allah kimseyi haksız yere cezalandırmaz. Bu sebeple kendilerine verilen cezanın haksız olduğunu düşünenler üst kısımda yer alan duayı okuyabilirler..

Mahkemede Beraat İçin Okunacak Dua

Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl’ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le’allekum tuflihune. Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma ‘ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.
Mahkemede Beraat İçin Okunacak Dua

Nihat Hatipoğlu Mahkeme Duası

Nihat Hatipoğlu, mahkemenin iyi sonuçlanmasıyla ilgili sorular için aşağıdaki duayı önermektedir.

Rabbenâ âmennâ bimâ enzelte vet-teba’ner-Rasûle fektübnâ meaş-şâhidîn. Ve edhilnel-cennete bi şefâatil-Kur’ân. Ve ilel-hayrâti küllihâ delîlen ve imâmâ. Bi fadlike ve cûdike ve keramike yâ Kerîm. Ve keffir ‘annâ seyyiâtinâ bi tilâvetil-Kur’ân. Yâ zel-fadli vel-ihsân. Ve sebbit akdâmenâ, ven-surnâ ‘alel-kavmil-kâfirîn. Bi hurmetil-Kur’ânil-‘azîm. Ve ilâ ervâhi âlihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve ashâbihî ve etbâ’ıhî ve cemîı’ zürriyyâtihî rıdvânullâhi te’âlâ ‘aleyhim ecma’în.
Nihat Hatipoğlu Mahkeme Duası

Mahkemenin İyi Sonuçlanması İçin Okunacak Dua yazımızın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz sorularınız varsa yorum kısmından bize iletebilirsiniz. Ayrıca daha fazla yazı için gncbilgi.com linkine tıklayabilirsiniz.

GNC Bilgi

GNCBilgi.com'un ilk ve yönetici yazarı olan GNC Bilgi adlı yazar, GNCBilgi.com içerisindeki tüm kategorilerde içerik oluşturmakla beraber tüm site yönetiminden sorumludur.GNCBilgi, birden fazla kategoride doğru, tarafsız ve nesnel bilgiyi son ziyaretçiye ulaştırabilmek için çaba sarf eder. GNCBilgi'nin ilk ve tüm yetkiye sahip olan GNC Bilgi adlı yazarıysa GNCBilgi.com içerisindeki tüm kategorilerde en nesnel, özgün ve doğru bilgiyi aktarmakla görevlidir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu