Peygamber Efendimizin Rızık Duası

Peygamber Efendimizin Rızık DuasıPeygamber Efendimizin Rızık Duası

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammet (s.a.v) Rızkın bollasması ve Bereketlenmesi için sık sık okudugu dualar.Denenmiş Rızık ve Bereket duaları

peygamberimizin rızık duası
peygamberimizin rızık duası

Büreyde El Eslemi’nin okuduğu rivayet edilen duası

Duanın Anlamı: “Allah’ım! Ben zayıfım, zaafımı Sen’in rızâ-yı şerîfini kazanma husûsunda kuvvetlendir. Nâsiyemden tutarak beni hayra sevkeyle! İslâm’ı rızâmın en son noktası kıl!

Allah’ım! Ben zayıfım, beni kuvvetlendir; insanlar arasında küçük görülüyorum, beni izzet sâhibi kıl! Ben muhtâcım, beni rızıklandır.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 2882; Hâkim, el-Müstedrek, I, 708/1931)

Duanın Türkçe Okunuşu: “Allahümme innî daîfun fe kavvi fî rıdâke da’fî ve huz ilelhayri binasiyetî vec’alil islâme münteha rıdaye. Allahümme innî daîfün fekavvinî ve innî zelîlün feizzenî ve innî fakîrün ferzuknî.”

12 Beğen

Yapılan Yorumlar

  1. Birde ben karınca duasi var diye biliyorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir