Dini Bilgiler

Peygamber Efendimiz (SAV) Unutulmuş Sünnetleri

Peygamber Efendimiz (SAV) Unutulmuş Sünnetleri

Peygamber Efendimiz (SAV) Unutulmuş Sünnetleri Nelerdir, Peygamber Efendimizin sünnetleri

Yüce kitabımız olan Kuran-ı Kerimde, Allah (c.c)’un bizlere bildirmiş olduğu emir ve yasaklar, her Müslümanın uyması zorunlu olan gereklilikleri gözler önüne sermektedir. Bu gereklilikleri bizzat kendisi yaşayarak yani Kuran-ı Kerim’i hayatına geçirerek her hareketi ve davranışıyla bizlere örnek olan Peygamber Efendimiz (SAV), hadis-i şeriflerinde ümmetine bazı tavsiyelerde bulunmuştur.

Peygamber Efendimiz (SAV) Namazını  Huşu İçerisinde Kılmaya Özen Gösterirdi

Özellikle de gece ihyalarına son derece özen gösterir ve kıyamda uzun sureleri okurdu.

Gece namazını terketme. Çünkü Resulullah (s.a.s) onu terketmezdi. Hasta ve yorgun olduğun zaman oturarak kılardı.” (Ebû Davûd, Salatu’t-Tatavvu’, 18)

Peygamber Efendimiz (SAV) Ayakkabiyi Sagdan Giyer, Soldan Çıkatırdı

İyi ve hayırlı işlerde her zaman sağ tarafını diğerlerinde ise solunu kullanırdı. Sağ elle yemek yemek, kıyafeti sağ koldan giymek, sağ elden oturarak su içmek ya da ayakkabı giymek gibi fiillleri sağdan gerçekleştirirken taharette temizlenme gibi işleri sol eliyle yapardı.

Ebu Hureyre (r.a)’un rivayetine göre, Sizden birisi ayakkabı giydiğinde sağdan başlasın. Çıkardığında ise soldan başlasın. Böylece sağ ayak, giyilmede ilk ve çıkarmada ise son olur.” ( Buhari, Libas 39; Müslim, Libas 67)

Peygamber Efendimiz (SAV) Cuma Günü Tırnaklarını Keserdi

Müslüman kimseler için çok ayrı bir yeri ve kıymeti olan Cuma günü tırnaklarını kısaltırdı.

Ebu Hureyre (r.a)’un rivayetine göre, ”Cuma günü namaza çıkmadan önce tırnaklarını keser, bıyıklarını kısaltırdı.” Taberânî, Mu‘cemü’l-Evsat, 1/258, Hadis No. 846.

Peygamber Efendimiz (SAV)  Sağ Tarafından Yatıp Elini Yanagının Altına Koyup Uyurdu

Peygamber Efendimiz (SAV)’in sünnetlerinden biri olan sağ ile başlamayı uyku şeklinde de uygulardı. Sağ tarafına  yatıp elini yanağının altına koyup uyurdu.

‘Sağ tarafına yatıp sağ dirseğini dikerek, sağ elinin ayasını sağ yanağının altına destek yaparak yatmıştır. (Müslim, Mesâcid, 313)

Peygamber Efendimiz (SAV) Ölümü Hatırlamak İçin Sık Sık Kabir Ziyaretlerinde Bulunurdu

Peygamber Efendimiz (SAV), ölümü unutmamak için kabir ziyaretlerine ayrı bir önem verirdi.

Kabirleri ziyaret etmek isteyen ziyaret etsin. Çünkü kabir ziyareti bize âhireti hatırlatır” (Tirmizî, Cenâiz 60; Ebû Dâvûd, Cenâiz 77)

Peygamber Efendimiz (SAV) Misvak Kullanırdı

Ağız ve diş temizliği için sık sık misvak kullanan Efendimiz, ümmetine de misvak ile temizlik yapılmasını tavsiye etmiştir.

Cebrail Aleyhisselam, misvak kullanmayı o kadar tavsiye etti ki, misvakın farz olacağından korktum. (İbni Mace)

Peygamber Efendimiz (SAV) Güzel Kukular Sürerdi 

Gerek bedenen gerek ruhen temizliğe ayrıca özen gösterilen dinimizde güzel kokular hoş görülmüştür.

“Resûlullah Efendimiz Medine sokaklarının birinden geçtiğinde O’nun misk gibi kokusu hemen sezildiğinden, halk, o yoldan Hazreti Peygamber (asm)’in geçtiğini söylerdi. Bizler, Peygamber Efendimizin (asm) gelişini, kokusunun güzelliğinden anlardık.” (bn Sa’d, Tabakat, I, 398-399; Mecme’uz-Zevâid, VIII, 282; el-Metâlib’ül-‘Aliye, IV, 25.)

Peygamber Efendimiz (SAV) Cuma Günleri Gusul Abdesti Alırdı

Beden temizliği için her Cuma günü gusul abdesti almaya özen gösterirdi.

“Bir kimse cuma günü gusül abdesti alır, elinden geldiği kadar temizlenir, ya kendi özel kokusundan veya evinde bulunan güzel kokudan sürünür ve evinden çıkar, iki kişinin arasına girmez, sonra üzerine farz olan namazı kılar, imam hutbe okurken susup onu dinlerse, o cuma ile öteki cuma arasındaki günahları bağışlanır.” (Buhârî, Cum’a 6)

Peygamber Efendimiz (SAV) Tesbihi Parmaklarıyla Çekerdi

Sevgili Peygamberimiz (SAV), namazdan sonra tesbih çekerken parmaklarını kullanırdı.

Peygamberimiz (SAV) , sağ parmaklarının boğumlarıyla tesbih çekerdi. (Tirmizî, Daavât: 25)

 

Puan Ver

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu